Klankbordgroep bereidt advies voor over windpark Doetinchem

Om de lokale gemeenschap te betrekken bij de ontwikkeling van windpark Doetinchem is in 2021 een klankbordgroep opgericht. Deze groep, bestaande uit 25 inwoners uit de directe omgeving, heeft als voornaamste taak om advies uit te brengen aan de initiatiefnemers en het College van B&W van Doetinchem. Het advies is in grote lijnen klaar en zal via deze website beschikbaar komen. 

Sinds de oprichting in 2021 heeft de Klankbordgroep tien sessies gehouden. Diverse onderwerpen zijn aan bod gekomen, zoals de effecten van windturbines op gezondheid en natuur, beleid en mogelijkheden tot participatie. Uitgebreide verslagen van deze bijeenkomsten zijn hier terug te lezen. 

Een onafhankelijke voorzitter van Public Mediation begeleidt de Klankbordgroep, om ervoor te zorgen dat het proces gestructureerd verloopt en dat alle leden de kans krijgen om hun stem te laten horen. De groep is opgedeeld in werkgroepen, die elk deeladviezen voorbereiden over specifieke onderwerpen met betrekking tot de ontwikkeling van het windpark. 

Bewonersadvies 

Deze deeladviezen vormen samen het bewonersadvies over het windpark, dat wordt overhandigd aan de initiatiefnemers en het College van B&W van Doetinchem, met een kopie naar de gemeenteraad. Onderwerpen zoals natuur, slagschaduw, geluid en gezondheid komen aan de orde.

Nu de concept-/ontwerpnormen (oktober 2023) voor windenergie in Nederland bekend zijn gemaakt, kan het definitieve advies worden opgemaakt. Het rapport met aanbevelingen van de Klankbordgroep wordt na bekendmaking gedeeld via deze website. 

Over de klankbordgroep 

De klankbordgroep is een overlegplatform voor bewoners, initiatiefnemers en besluitvormende overheid. De groep fungeert als overlegplatform tussen bewoners, initiatiefnemers en de besluitvormende overheid. Belangrijkste doel is om inzicht te krijgen in elkaars perspectieven, zorgen en wensen met betrekking tot het geplande windpark op Landgoed Keppel.  

Heeft u vragen? Stuur ons een mail 


Deel op: