Doetinchemse raad stelt omgevingsvisie vast

Op 30 november 2023 heeft de gemeenteraad van Doetinchem de Omgevingsvisie goedgekeurd. Deze visie geeft aan wat de plannen zijn van de gemeente voor wonen, werken, het platteland en de leefbaarheid tot 2036. Ook duurzame energie, waaronder windenergie, is meegenomen. De gemeente volgt hierbij de Regionale Energie Strategie 1.0

In de Omgevingsvisie staat dat de beoogde locatie voor Windpark Doetinchem langs de Oude IJssel, tussen Doetinchem en Laag-Keppel, de enige mogelijke plek is voor windturbines in Doetinchem. De initiatiefnemers van het windpark voelen zich gesterkt door deze keuze om hier windenergie op te wekken.

Windturbinebepalingen

De aanwijzing van dit gebied betekent niet dat er zeker windmolens komen. De gemeente wacht op nieuwe regels van de regering, onder andere over de afstands- en geluidsnormen van windturbines (de Windturbinebepalingen). Een definitief besluit hierover wordt in het voorjaar van 2024 verwacht. Op 12 oktober 2023 zijn al wel de nieuwe landelijke milieunormen in concept gepubliceerd. De gezondheid van mensen in de buurt is belangrijk voor de gemeente bij het besluit over windenergie. Dit is besproken met de klankbordgroep, een groep buurtbewoners van het windproject. U kunt alle verslagen van de overleggen met de klankbordgroep op deze website vinden.  

> tip: lees meer over windenergie en gezondheid  

Energieneutraal 2050 

Doetinchem streeft ernaar om in 2050 samen met andere Achterhoekse gemeenten energieneutraal zijn, wat betekent dat alle energie die in de regio wordt gebruikt ook hier wordt opgewekt. Dit staat in de coalitieagenda van Doetinchem voor 2022-2026. De gemeenten willen dit bereiken door energiebesparing en duurzame energie-opwek, met bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens.  

Over de omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een leidraad voor de gemeenteraad, die hen helpt bij het nemen van beslissingen die invloed hebben op hoe de gemeente er in de toekomst uitziet. Elke gemeente moet zo’n visie maken vanwege de Omgevingswet. Hierin staan de plannen en doelen voor de leefomgeving, zoals gebouwen, bomen, wegen, erfgoed, bodem, water en lucht. 

De omgevingsvisie richt zich op de lange termijn en houdt rekening met de samenhang tussen verschillende onderwerpen, zowel op het gebied van de ruimtelijke inrichting als op sociaal vlak. Denk aan ontmoetingsruimtes, voldoende huisartspraktijken en scholen. Het doel is om de fysieke leefomgeving zo in te richten dat deze bijdraagt aan het sociaal domein. 

Meer informatie over de Omgevingsvisie Doetinchem is te vinden op de website van de gemeente Doetinchem

 


Deel op: