Beoogd Windpark Doetinchem:
waar historie, natuur én duurzaamheid samenkomen.
Nu én voor de toekomstige generaties.

Welkom bij beoogd
Windpark Doetinchem

Beoogd Windpark Doetinchem is gelegen op Landgoed Keppel. Landgoed Keppel is een historisch en karakteristiek landschap. Het fungeert al ruim 700 jaar als decor voor de inwoners van het gebied. Een iconisch beeld waartegen levensgebeurtenissen zich afspeelden en herinneringen zijn gecreëerd. Dit decor willen we graag behouden. Nu én voor de toekomstige generaties. Helaas gaat dat niet zomaar. Onderhoud van het landgoed is erg kostbaar, terwijl overheidssubsidies krimpen. 

Om het landgoed op een duurzame manier voort te laten bestaan, wordt daarom gezocht naar alternatieve geldstromen. De ontwikkeling van beoogd Windpark Doetinchem zou een manier kunnen zijn. Beoogd Windpark Doetinchem is een windpark, bestaande uit 4 à 5 windturbines met een hoogte van circa 230 meter (mast inclusief hoogste punt uiteinde rotorblad), in de buurt van de Barlhammerweg in Doetinchem. 

Het doel van het windpark is tweeledig: aan de ene kant draagt het bij aan het behoud van het landgoed voor de omgeving. Een deel van de opbrengsten van het windpark zal namelijk ten goede komen aan het landgoed. Zo kunnen de inwoners van het gebied er nu én in de toekomst volop van blijven genieten. Aan de andere kant versnelt het windpark de energietransitie; de overgang van conventionele energie naar duurzame energie. En draagt het bij aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Doetinchem.

Landgoed Keppel en Green Trust werken samen aan dit initiatief. Daarnaast zijn wij ons aan het oriënteren op een samenwerking met een lokale energiecoöperatie, zodat het initiatief lokaal verankerd is. 

Veelgestelde vragen
Lees meer over de historische en toekomstige planning

Meedoen

Het is de bedoeling dat juist de omgeving voordeel heeft van dit initiatief. Daarom pakken wij graag onze plannen in samenwerking met u op en betrekken wij u actief bij de uitwerking hiervan. Dit is voor ons van essentieel belang. U kunt op verschillende manieren deelnemen. Zo is er een klankbordgroep en kunt u financieel deelnemen.

Klankbordgroep

Een windpark op een landgoed dat al ruim 700 jaar als decor voor de inwoners van het gebied fungeert, kan niet worden ontwikkeld zonder inbreng van de omgeving. Daarom is er een klankbordgroep opgericht.

Voor meer informatie over de klankbordgroep, klik op de button hieronder. 

Klankbordgroep

Financieel deelnemen

Daarnaast nodigen wij u graag uit om actief mee te denken en mee te beslissen over de mogelijkheden om financieel deel te nemen. Hoe kan de omgeving profiteren van de opbrengsten van het windpark? Een deel van de opbrengsten zal namelijk ten gunste komen van de (lokale) omgeving en de maatschappelijke doeleinden binnen de gemeente. Dit om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid. Voor beoogd Windpark Doetinchem zijn er ideeën voor een op te richten windparkfonds (jaarlijkse bijdrage), een (eenmalige) omwonendenregeling en de mogelijkheid tot eigenaarschap van omwonenden in een lokale energie-coöperatie.

Onafhankelijk gespreksleider

Om het proces samen met de omgeving in goede banen te leiden, ervoor te zorgen dat iedereen aan het woord komt én gehoord wordt, is er een onafhankelijk gespreksleider aangehaakt, namelijk Marc van Rijneveld. Hij zal bij verschillende gesprekken met de omgeving aanschuiven en leidt ook de gesprekken met klankbordgroep. 

 

Verwachtingen

Open communicatie is voor ons van wezenlijk belang. Het is daarom goed om te weten dat over de locatie, het aantal windturbines en de exacte hoogte de omgeving geen beslissingsbevoegdheid heeft, maar een adviserende rol. Wel kunnen we toezeggen dat we adviezen serieus in overweging zullen nemen mits deze binnen de wettelijke kaders en het overheidsbeleid passen en financieel haalbaar zijn.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rondom Windpark Doetinchem? U kunt zich hiernaast aanmelden voor de digitale nieuwsbrief zodat u het laatste nieuws in uw mailbox ontvangt!