Beoogd Windpark Doetinchem:
waar historie, natuur én duurzaamheid samenkomen.
Nu én voor de toekomstige generaties.

Welkom bij beoogd
Windpark Doetinchem

Beoogd Windpark Doetinchem is gelegen op het historische Landgoed Keppel, een karakteristiek landschap dat al meer dan 700 jaar een belangrijke rol speelt in de regio. Het landgoed is een iconisch decor, voor talloze herinneringen en levensgebeurtenissen van de inwoners van het gebied. Het behoud van dit erfgoed voor nu én toekomstige generaties is ons doel. Helaas gaat dat niet vanzelf. Het onderhoud van het landgoed is erg kostbaar, en de afnemende overheidssubsidies maken dit steeds uitdagender. 

Om het landgoed op een duurzame manier voort te laten bestaan, wordt gezocht naar alternatieve geldstromen. De ontwikkeling van het beoogd Windpark Doetinchem, met 4 à 5 windturbines met een tiphoogte van circa 230 meter in de buurt van de Barlhammerweg in Doetinchem, zou een veelbelovende oplossing kunnen zijn.

Het windpark heeft twee belangrijke doelen. Aan de ene kant draagt het bij aan het behoud van het landgoed, door een deel van de opbrengsten te investeren in onderhoud van het landgoed. Dit zorgt ervoor dat de inwoners van het gebied nu én in de toekomst volop kunnen blijven genieten van het landgoed. Aan de andere kant versnelt het windpark de energietransitie, door de productie van duurzame energie en draagt het bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Doetinchem.

Landgoed Keppel en Green Trust werken samen aan dit initiatief. Daarnaast oriënteren wij ons op een samenwerking met een lokale energiecoöperatie, zodat het initiatief lokaal verankerd is.

Veelgestelde vragen
Lees meer over de historische en toekomstige planning

Meedoen

Het is de bedoeling dat juist de omgeving voordeel heeft van dit initiatief. Daarom pakken wij graag onze plannen in samenwerking met u op en betrekken wij u actief bij de uitwerking hiervan. Dit is voor ons van essentieel belang. U kunt op verschillende manieren deelnemen. Zo is er een klankbordgroep en kunt u financieel deelnemen.

Klankbordgroep

Een windpark op een landgoed dat al ruim 700 jaar als decor voor de inwoners van het gebied fungeert, kan niet worden ontwikkeld zonder inbreng van de omgeving. Daarom is er een klankbordgroep opgericht.

Voor meer informatie over de klankbordgroep, klik op de button hieronder. 

Klankbordgroep

Financieel deelnemen

Daarnaast nodigen wij u graag uit om actief mee te denken en mee te beslissen over de mogelijkheden om financieel deel te nemen. Hoe kan de omgeving profiteren van de opbrengsten van het windpark? Een deel van de opbrengsten zal namelijk ten gunste komen van de (lokale) omgeving en de maatschappelijke doeleinden binnen de gemeente. Dit om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid. Voor beoogd Windpark Doetinchem zijn er ideeën voor een op te richten windparkfonds (jaarlijkse bijdrage), een (eenmalige) omwonendenregeling en de mogelijkheid tot eigenaarschap van omwonenden in een lokale energie-coöperatie.

Onafhankelijk gespreksleider

Om het proces samen met de omgeving in goede banen te leiden, ervoor te zorgen dat iedereen aan het woord komt én gehoord wordt, is er een onafhankelijk gespreksleider aangehaakt, namelijk Marc van Rijneveld. Hij zal bij verschillende gesprekken met de omgeving aanschuiven en leidt ook de gesprekken met klankbordgroep. 

 

Verwachtingen

Open communicatie is voor ons van wezenlijk belang. Het is daarom goed om te weten dat over de locatie, het aantal windturbines en de exacte hoogte de omgeving geen beslissingsbevoegdheid heeft, maar een adviserende rol. Wel kunnen we toezeggen dat we adviezen serieus in overweging zullen nemen mits deze binnen de wettelijke kaders en het overheidsbeleid passen en financieel haalbaar zijn.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rondom Windpark Doetinchem? U kunt zich hiernaast aanmelden voor de digitale nieuwsbrief zodat u het laatste nieuws in uw mailbox ontvangt!